ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

На добър час, Випуск 2019!

Още един випуск зрелостници изпрати днес Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. Момичетата и момчетата от специалностите „Кетъринг“, „Производство на кулинарни изделия и напитки“ и „Икономика и мениджмънт“ за последен път чуха училищния звънец и влязоха в класните стаи, за да се сбогуват с училището, което беше техен дом цели пет години, и с учителите, дали им знания и професионални умения.

Абитуриентите бяха поздравени с вълнуващи слова от директора на гимназията госпожа Невена Арабаджиева и от десетокласничката Ивайла Линкова. Емоциите на завършващите ученици сподели Ирен Петрова от 12в клас.  Веселото настроение покачи своя градус с връчването на забавни призове на най-забележителните  представители на всеки дванадесети клас. На финала на празника под звуците на песента „Клетва“ Випуск 2019 на ПГРТО – Плевен запечата завинаги този вълнуващ миг в обще снимка.

На добър час, Випуск 2019!