ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кулинарна изложба – базар в „Нощ в Панорамата“