ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Открит урок по история на ПГРТО – Плевен

На 17 април 2019 година учениците от 8. до 11. клас в ПГРТО – Плевен участваха в открит урок по история на ПГРТО – Плевен, посветен на 55-та годишнина от основаването на училището.