ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Пролетен фестивал на ученическото танцово изкуство

                Пролетен фестивал на ученическото танцово изкуство  се проведе днес в салона на Военния клуб в град Плевен. Организатор на проявата за трета поредна година е Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов” – Плевен. „Фестивалът няма конкурсен характер, важно е настроението“, коментира о.з.подп. Радослав Георгиев, председател на Сдружението.

                  За трета поредна и клубът за народни танци при ПГРТО – Плевен „Танци без граници“ взе участие във фестивала заедно с още 14 танцови състава от 12 училища в област Плевен.  Нашите момичета се представиха много добре с три автентични народни хора, за което бяха поздравени от хореографа Джейлян Демирев. Всички участващи състави получиха грамота и предметни награди от ръководството на Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов” – Плевен.