ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Клуб „Аз оставам в България“

Клуб „Аз оставам в България“ бе учреден днес сред ученици от 9. и 10. клас на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен. Идеята е на Сдружение „Артилерия – ген. Владимир Вазов“ – Плевен, което развива направление „Вяра и родина“. При учредяването на Клуба участваха 17 ученици, като за председател бе избрана Венцислава Каменова, а за неин заместник – Венелин Иванов. Наставникът, който ще съдейства в работата на младежите, е Искра Иванова, преподавател в гимназията.

Целта на този клуб и на другите, които предстои да бъдат създадени, е задълбочаване на родолюбивите чувства у подрастващите и издигане духа на българите, коментира председателят на патриотичното сдружение подп. о.з. инж. Радослав Георгиев. В своята дейност Клубът ще работи в няколко направления, свързани с религията, флората, фауната, води, екология, армия, право, отбелязване на национални и местни празници. Ще се провеждат дискусии по теми от посочените направления като членове на Клуба ще подготвят презентации.

От Сдружение „Артилерия“ възнамеряват да съдействат за създаването на такива родолюбиви клубове и в други училища в Плевен и страната.