ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Практикум по сладкарство

Практикум по декориране на сладкарски изделия с фигури от захарно тесто се проведе в учебно-производствената база „Орион“ на ПГРТО – Плевен. Водещ на практикума бе госпожа Нонка Найденова – старши учител по хлебопроизводство и сладкарство. Под нейно ръководство група учители замесиха сладкото тесто, от което сами изваяха фигурки на животни, предназначени за декорация на торти.

Гости на занятието бяха директорът на гимназията госпожа Невена Арабаджиева и заместник-директорът госпожа Красимира Иванова. Практикумът е част от вътрешноквалификационната дейност на училището.