ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Семинар на тема „Методи за преподаване на гражданско образование“

На 29 ноември 2018 година в ПГРТО – Плевен се проведе семинар  – вътрешноинституционална квалификация на преподавателския екип. Целта на семинара бе госпожа Ивелина Генова, учител по български език и литература, да сподели впечатленията си от обучението  „МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В XI И XII КЛАС“, в което е участвала в началото на месеца. Тя представи презентация по темата и демонстрира някои от методите за активно учене, които прилага в работата си в часовете на класа.

Презентацията можете да видите ТУК.