ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Участие на учениците от 8а клас в Националната научна конференция «Съвременно музикално образование и възпитание»

Преподаватели и докторанти от три университета представиха свои разработки на Националната научна конференция «Съвременно музикално образование и възпитание». Форумът се проведе в Институт „Конфуций” и бе организиран по повод 25-годишнината на специалност „Педагогика на обучението по музика”, която катедра „Музика”при Педагогическия факултет на ВТУ отбелязва през тази година.

В програмата участваха всички преподаватели и докторанти от катедра „Музика”, както и техни колеги от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В представянето на темата „Интегративни подходи в обучението по музика в професионалните гимназии” при откриването на конференцията, се включиха и ученици от 8а клас на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, участвали в експерименталния час на д-р Зорница Атанасова. Тя е завършила и трите степени на специалност „Педагогика на обучението по музика” – бакалавър, магистър и доктор, и е преподавател в училището. По време на обучениуето си по музика осмокласниците подготвиха проекти, представящи тяхната идея за предприемачески бизнес в областта на ресторантьорството, включващ и визия за подходяща музикална програма, която да отговаря на спецификата на заведението.