ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ (гр. Свищов, 17 ноември 2017 г.)

           На 17 ноември 2017 г. в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов се проведе  22-рото  Национално ученическо състезание, организирано от академичното ръководство и екипа на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Академията.  Състезанието  се проведе в направленията Счетоводство, Икономика и управление на туризма, Управление на проекти, Аграрна икономика, Икономикс, Митнически и данъчен контрол. Участие в състезанието взеха 247 средношколци от 11 и 12 клас от елитни училища в 20 града на България: Варна, Шумен, Сливен, Силистра, Кърджали, Ямбол, Русе, Велико Търново, Свищов, Плевен и др.

      Професионална гимназия по  ресторантиьорство, търговия и обслужване – Плевен беше представена от три единадесетокласнички, ученички от 11в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, професия „Икономист“, в две направления:

  • Счетоводство – Виктория Сапунджиева;
  • Икономикс – Ирен Петрова и Памела Илиева.

Те се радваха на подкрапата на директора на училището Невена Арабаджиева и на своя ръководител Габриела Григорова.

    Официалното откриване  се състоя в аулата на свищовското висше училище. Приветствие от името на академичното ръководство към учениците и техните учители поднесе зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов. С пожелание за успешно представяне той предизвика учениците чрез своите знания, умения и оригинални идеи да покажат защо техните учители са избрали именно тях, за да представят съответното училище. Участниците в състезанието бяха приветствани и от ръководители или представители на катедрите-организатори в отделните направления: проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор и преподавател в катедра „Икономика и управление на туризма”; проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”; проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране”; проф. д-р Атанас Атанасов – ръководител катедра „Счетоводна отчетност”; доц. д-р Марина Николова – ръководител катедра „Аграрна икономика”; гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар на катедра „Обща теория на икономиката”. След официалното посрещане, учениците започнаха работа по зададените от катедрите казуси. Разпределени в различни аудитории по екипи или за индивидуално представяне, състезателите бяха подпомагани от ментори, в лицето на асистенти, докторанти и изявени студенти от съответните специалности.
В направление „Счетоводство”, екипите работиха върху три казуса от счетоводната практика. Всички участници демонстрираха знания относно групиране елементите на имуществото на предприятието и определяне на стойностния размер на основния капитал, приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост, и умело упражниха контролната функция на счетоводството.

      Състезанието в направление „Икономикс” бе индивидуално и всеки участник имаше възможност да избира дали да участва с есе, или с тест. Катедрата-организатор подготви тест от 30 закрити въпроса, а за предпочелите да напишат есе бе дадена възможност да избират между две предложени теми – „Ако имахте свободен финансов ресурс от 200 000 лева къде бихте го инвестирали?” и „Моето бъдеще в икономиката на България”.

     Победител в направление Икономикс стана Памела Илиева, която получи единствената и уникална грамота – Награда на Ректора в Националното ученическо състезание в това направление. Това й дава право да запише избрана от нея специалност в Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов. Академията се ангажира и запазва мястото й на студент през учебната 2019/2020 година.

       Ирен и Виктория също се представиха отлично и получиха сертификати за участие. Те им дават право, след като завършат средно образование да се запишат за студенти в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов по избрана от тях специалност.

      Ръководството на ПГРТО – Плевен в лицето на директора Невена Арабаджиева изказва своята благодарност за достойното представяне на ученичките, участвали в Националното състезание.