ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Да изчистим България заедно!

За поредна година ръководството, учители и ученици на ПГРТО – Плевен се  присъединиха  към Националната кампания „Да изчистим България заедно”.

Кампанията „Да изчистим България заедно” е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

Доброволческият ни екип  си постави за цел да превърне района на и около училището в едно по-чисто и по-приятно за пребиваване място и с общи усилия успя да събере над 10 чувала с отпадъци, повечето от които трудно разградими.

Така с действията и начина си на мислене учениците на гимназията ни се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да направим България чиста.