ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кулинарна магия

 

Подготовка за представителна изява