ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Светът и моето бъдеще. Аз, семейство и институции