ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

22 април – Ден на Земята

Денят на Земята – 22 април, в нашето училище традиционно се отбелязва с  редица инициативи.

Тази година 0422_earthученици от различни класове почистиха училищния двор, а деветокласниците  имаха честта да посадят 100 дръвчета, спечелени от конкурса “Когато станем 100 по 100, ще засадим гора“.