ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ден на четене за мира

 Ден на четене за мира по проект: “Моята картина / представа за мира – формиране на бъдещето на Европа – 70 години след края на войната” (Бъдеще), програма „Европа за гражданите”, Направление – Европейска памет за миналото, се проведе в ПГРТО – Плевен на 12.05.2016 г.  Събитието се осъществи с подкрепата на Сдружение Учебна работилница „Европа”. Участваха ученици от 8-ми до 12-ти клас, които четоха литературни текстове от различни европейски и български автори, засягащи темата „Войната и мирът“. Така чрез литературата става ясна отговорността за мира, свободата и човешките права.

В Дневник на проекта участниците вписаха своите коментари, виждания и предложения, отнасящи се до мира в свобода и толерантност. „Моята представа за мира“ предизвика плодотворна дискусия за миналото, настоящето и бъдещето, за оценяването и защитата на постигнати европейски ценности: мир, свобода, толерантност, човешко достойнство.