ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Отново Ден на самоуправлението в ПГРТО – Плевен

За поредна година в Деня на Европа – 9 май, в нашата гимназия се проведе Ден на самоуправлението. Решението за осъществяването на тази гражданска инициатива бе взето на заседание на Ученическия парламент. В събитието активно се включиха  ученици от 8 до 12 клас, които предварително подадоха заявления за участие за различните позиции – учители, администратори или помощен персонал.  Активността и желанието на младите хора да застанат зад преподавателските катедри и на ръководните постове бяха огромни. Голяма подкрепа при подготовката им оказаха техните учители.

Тази година директорския стол зае Бояна Кочева от 11а клас, а нейни помощници станаха Тихомир Барабарски от 12б клас и Христина Асенова от 10а клас.  За втора поредна година завеждащ административната служба бе Диана Шаренковска от 9а клас. И четиримата  са активни участници в Ученическия парламент, идейни и съзидателни личности. Останалите административни постове, позициите на помощния персонал и на учителите бяха заети от мотивирани и сериозни ученици.

Денят премина в активни занимания, бяха проведени беседи от новото ръководство на гимназията с учениците от различните класове на тема „Европа и Европейският съюз“, наблюдения на учебните часове и работата на заместник-учителите. Навсякъде  и във всичко се усещаше младежки дух и отговорност към поетите роли и задължения.