ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Честит 24 май!

Ученици, учители и ръководството на ПГРТО – Плевен участваха в празничното шествие и в тържествения ритуал по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, организирани от Община Плевен. По инициатива на Ученическия парламент на гимназията бяха изработени поздравителни картички и сувенири от захарно тесто с изображенията на емблематични за града ни сгради, които бяха подарени на присъстващи на тържеството деца и възрастни граждани.