ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Отбелязахме Международния ден срещу тормоза в училище

Международният ден срещу тормоза в училище „Ден на розовата фланелка” бе отбелязан и в Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен.

Ученици от 9 и 10 клас се събраха в училищния двор, облечени в  розово. Носеха и емблеми с надпис: „Не на тормоза… ”. След това надуха и пуснаха розови балони. Училището активно се включва в кампанията, която тази година е посветена на кибертормоза .

Международната инициатива срещу тормоза възниква през 2007 г. в Канада, когато ученици защитават свой съученик, подложен на тормоз, защото е носил розово поло.