ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Фотоизложбата „Географията – пътешествие и приключение“ бе открита в Плевен

изложба афиш 1

         На 26 февруари в Художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен бе открита фотоизложбата „Географията – пътешествие и приключение“ с автор професор Румен Пенин. Тя е посветена на 125-годишнината от основаването на Софийският университет „Св. Климент Охридски“, 50-годишнината от основаването на Геолого-географският факултет и 40-годишнината на катедра „Ланшафтознание и опазване на природната среда“.

              На това изключително интересно събитие присъстваха и учениците от 8а клас на нашето училище, водени  от своя учител по география и икономика госпожа Искра Иванова, на която бе връчена грамота от РИО – Плевен за цялостен принос в утвърждаването и развитието на обучението по география и икономика в област Плевен.

         Изложбата съдържа 40 пана с размери 100/70 см. Това е втората такава изложба на професора, предишната е била преди 10 години. Фотосите са изключително атрактивни и интересни както за учениците, така и за техните учители и родители, като преподавателите по география могат да провеждат уроците си в нетрадиционна обстановка сред паната на професор Пенин. При откриването на изложбата в Плевен в рамките на 40 минути авторът й лично представи специално изготвена от него мултимедийна презентация.

           Професор Пенин е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на десетки учебници и учебни помагала по география на издателство „Булвест 2000″, посетил е над 90 държави. Автор е на поредицата „География на океаните и континентите – География на Африка, География на Южна Америка, География на Северна Америка“, „Природна география на България“ и други.