ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Дарение от издателство КЛЕТ България

Издателство КЛЕТ България в израз на благодарност за успешното съвместно сътрудничество и с цел улесняване достъпа на ученици и учители до съвременно образование по чужди езици направи дарение под формата на специализирана литература на стойност   1 000 лв. (хиляда лева) на нашата гимназия, която е  член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.

Великолепните издания с марките Cambridge, Klett, PONS, Langenscheidt и Difusion ще помогнат за усъвършенстване работата на учителите по чужди езици, български език и литература и история и ще стимулират учениците да бъдат по-подготвени за нови предизвикателства.

Искрено благодарим на издателството за щедрото дарение!