ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Експерт от SES отново гостува на ПГРТО

Senior Experten Service / Сениор Експертен Сервис / е организация на германската икономика за международно сътрудничество, работеща на доброволни начала. Висококвалифицирани специалисти, приключили с активната си кариера, работят безвъзмездно, като предават своя опит на заявилите необходимост от консултации фирми. От 1983 год. СЕС е реализирала 17 000 проекта в 156 страни по света и в Германия. Само в България реализираните проекти са над 700, като акцентът в дейността на експертите е поставен върху подпомагането на малките и средни предприятия и организации при решаването на възникнали проблеми, както и на обучението и квалификацията на кадрите.

            От 2009 година Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен работи по международни проекти, свързани с експертна помощ за обучение на учителите и учениците в областта на кетеринга, хлебопроизводството и сладкарството, икономиката и мениджмънта, информационните технологии,  съвместно със SES /Senior Experten Service / Сениор Експертен Сервис. До днес са реализирани 14 проекта.

            На 26.10.2015 год. Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен посрещна г-н Ерхард Граф – експерт  с богат 50-годишен професионален опит, задълбочени познания за европейската и международната кухня, диетичното хранене, кетеринга, туризма и търговията, работил в престижни международни  ресторанти в Германия, Англия, Италия, САЩ, Бахамските и Карибските острови и др. В продължение на 3 седмици учениците и учителите ще се обучават и работят заедно с него за подобряване на практическото обучение по професия „Ресторантьор”, специалност „Кетеринг”, професия „Готвач”, професия „Хлебар-сладкар”, за прилагане на европейските стандарти  в ресторантьорството и подготовка за участие в бъдещи състезания по професионална подготовка.

            Екипът на ПГРТО – Плевен е убеден, че обучението, което е близко до практиката, ще мотивира бъдещите специалисти, ще повиши трудовата и социалната реализация на завършващите ученици и ще засили обществения престиж и популярност на гимназията.