ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ПГРТО – Плевен се включи в инициативата „Най-големият урок в света“

В рамките на една седмица (28 Септември – 2 Октомври) учениците от  България се присъединиха към над 500 милиона момичета и момчета от всички краища на планетата и  научиха „Най-големият урок в света“ –  инициатива на УНИЦЕФ, целяща да популяризира новите 17 глобални Цели за устойчиво развитие, приети от всички държавни и правителствени ръководители в ООН (вкл. България) и целящи да изкоренят крайната бедност, неравенствата и климатичните промени в следващите 15 години.

Учениците от 8 а, 9 а, 10 б и 11 а клас от ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване гр. Плевен също се включиха в инициативата, чиято цел е да се запознаят и ангажират с целите, защото в следващите години  светът ще има нужда от тяхната воля за положителна промяна. Нашите възпитаниците споделиха своите идеи в защита на най-уязвимите хора и на природата.