ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Тържествено откриване на учебната 2015 – 2016 г.

Уважаеми ученици, учители, родители, гости!

     Тържественото откриване на учебната  2015-2016 година в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване гр.Плевен ще се състои на 15.09.2015г. /вторник/ от  9.00 часа пред централния вход на училището.