ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Важно! Родителска среща

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с родителите на новоприетите ученици от 8 и 9 клас ще се проведе на 07.09. 2015 г. /понеделник/ от 17,30 ч. Срещата е във връзка със започването на новата учебна 2015/2016 година.

/ На входа на училището ще откриете списък с разпределението на класовете по стаи./

От ръководството на ПГРТО – Плевен