ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кибертормоз – внимавай!

На 4 юни  – Международния ден зазащита на децата – жертви на агресия, учениците от 8а клас на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване –Плевен обсъждаха темата за кибертормоза. С помощта на класния ръководител Ивелина Генова и преподавателя по английски език Даниела Каменова – Горанова те дискутираха проблемите, които представя видеоклипът „Нека се борим заедно“ от Klicksafe: Какви са предпоставките за  кибертормоз?; Какви методи използват извършителите?; Как реагира жертвата?; Как се чувстват двете страни и какво изпитват свидетелите? Как в крайна сметка се разреши ситуацията?

Децата се опитаха да дефинират понятието „кибертормоз“ като очертаят различните му аспекти и чрез истински  примери от живота си / от техния приятелски кръг / кръг от познати в и извън училище/ да го изпълнят с реално съдържание. Така неусетно те достигнаха до същината на причините за тормоза и до представата  за все по-големите размери, които придобива този вид насилие в съвременния свят. Особено впечатлени бяха осмокласниците от историята на Аманда Тод и на други деца, стигнали до самоубийство в следствие на кибертормоз. На финала на заниманията те изразиха мнение, че трябва да проявяват повече съчувствие и съпричастие към онези свои връстници, които по някакъв начин са попаднали в ситация на кибертормоз и да не допускат това да се случи и на тях самите.