ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Аз съм българче“ огласи двора на ПГРТО – Плевен

На 01.06.2015 г. от 10.00 часа 250 ученици от 8,9,10 и 11 клас на  Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен  рецитираха Вазовото стихотворение „Аз съм българче“. Дворът на училището  бе огласен от младежките гласове, които с  гордост в хор произнасяха думите на  обич и преклонение пред родината, създадени от великия български поет. Така учениците се включиха в масовото едновременно рецитиране на „Аз съм българче”, организирано за пета поредна година от Образователния портал Академика БГ. Организаторите благодариха за участието  на ПГРТО – Плевен със специална грамота.