ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кампания „Книги за смет“

Мисията е изпълнена – събраните пластмасови отпадъци се превърнаха в 6 нови и интересни книги, които ще допълнят фонда на училищната ни библиотека. Поздравления за всички, които се включиха в кампанията!