ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Честит Лазаровден!

Учениците от клубовете „Краезнание и етнография“ и „Танци без граници“ представиха обичая „Лазаруване“ пред  военнослужещи и цивилни служители от военните формирования от гарнизон Плевен, родители и приятели във Военния клуб. В малкия спектакъл бяха включени характерни за плевенския край ритуали, свързани с най-красивия момински празник – Лазаровден. С благословии и наричания лазарките поздравиха стопанина и стопанката на дома, който посетиха, попяха и поиграха за здраве и благодат.