ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Демонстрация на карвинг декорации в магазин МЕТРО – Плевен

На 7 март 2015 г. в магазин МЕТРО – Плевен учениците от ателие  Карвинг „Забавна кухня“ с  ръководител Татяна Михайлова направиха демонстрация на карвинг декорации от плодове и зеленчуци.

Карвингът е традиционно източно изкуство за изработване на красиви фигури и композиции от плодове и зеленчуци. То води началото си от Тайланд, но поради своята естетична стойност по-късно е използвано и доразвивано от готвачи по цял свят. В Тайланд и Япония карвингът се възприема като част от представянето на ястието, като това се превръща и в тенденция във висшата кулинария. 

ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен има вече своите традиции в усвояването на това красиво изкуство и свои носители на медали от национални състезания по карвинг. Учениците изработват с много желание, любов и с изключителна сръчност различни скултури от плодове и зеленчуци. Насладете се на техните произведения чрез следващите снимки.