ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

10 февруари – Ден за безопасен интернет

„Нека заедно се преборим !”

 

Ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен проведоха инициатива във връзка с 10 февруари, Ден за безопасен интернет, с участие на прокурор Диана Маркова – зам.административен ръководител на Районна прокуратура Плевен и г-жа Пенка Спасова, председател на сдружение „Учебна работилница Европа”.

Целта на срещата бе превенция на насилието в киберпространството. Да се подобрят познанията на младите хора за безопасния интернет, което ще спомогне за изграждане на тяхната личност и формирането на гражданска позиция за нетърпимост към кибертормоза.

Срещата бе насочена към постигане на по-добра комуникация и по-добра координация между институциите, които работят по този проблем.

Прокурор Маркова представи лекция на тема: „Кибертормоз” с много примери за онлайн насилие. Учениците я слушаха с голям интерес и внимание. Бяха дискутирани много въпроси, свързани с безопасния интернет.

В заключителната част на срещата присъстващите в залата стигнаха до извода, че „Кибертормозът не е игра и  интернет не е над закона”.