ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Дискусия за човешките и гражданските права, за толерантността и предразсъдъците в ЕС

През месец ноември 2014 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ПЛЕВЕН провежда серия от дискусии , посветени на човешките и граждански права в Европа, толерантността, проблемите на емигрантите, предразсъдъците.

Можем ли да се изправим пред предизвикателствата, породени от надигането на нова вълна на нетолерантност и дискриминация в Европа? Можем ли да приемем, че идентичността на човек е въпрос на личен избор, както и че оказването на принуда с цел налагане на определена първична идентичност, която изключва други, е недопустима?

Може ли политиката на ЕС в областта на имиграцията и интеграцията да бъде ефективна за всички граждани?

В помощ към темата и тази иначе сложна материя, вход към дискусиите поставя авторският спектакъл в жанра “театър на маса” “Полет до Рим 423″.

Учениците от 8а и 9б клас на ПГРТО-Плевен участваха в такава дискусия, проведена в зала „Орион“ на 18 ноември 2014 г .