ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Връчване на сертификати по проект „Ученически практики“

На 14 юли 2014 г. бяха връчени сертификатите за успешно приключване на участието на 53 ученици от ПГРТО в проект „Ученически практики“ за учебната 2013-2014 година.