ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

„Знаем, можем, успяваме!“ – състезание на младите предприемачи