ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Среща разговор и тренинг с прокурор Диана Маркова

Във връзка с участието на училището ни в глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи класните ръководители на 8 а, 9 а, 9 г, 10 в и 11 в клас организираха за своите ученици среща разговор и тренинг със заместник-районния прокурор  на Районна прокуратура Плевен г-жа Диана Маркова.

Учениците имаха възможност да разговарят  за насилието, да задават въпроси и да изказват мнение по темата, която е много актуална в тези дни.  След това попълниха анкета във връзка с проблемите на насилието и правата на човека.