ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

19 дни на ненасилие в училище

1-19 ноември, в рамките на глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи

За да се включат повече училища от България в тази инициатива, Дружеството за Обединените нации в България предлага идеи за работа в час на класа или в извънкласна форма. Някои от предложените по-долу занимания са подготвени от учители от националната ни мрежа клубове за ООН в училище. Други са адаптирани от източници на ООН, предназначени за преподаване за правата на човека в училище.

Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография

Конвенция за правата на детето

 Помагало – 19 дни на ненасилие в училище

Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа

Скъпи учители,

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Асоциация Родители ви канят да се включите в  анкетно проучване за проявите на насилие в училище.

В началото на новата учебна година ви приканваме да се замислите за проявите на насилие и как то се отразява на емоционалното и физическо здраве на децата.

Ако проявявате интерес към програми за превенция на насилието в различните му форми, запознайте се с нашата интерактивна методика за превенция на реално и виртуално насилие или се свържете с нас на адрес office@roditeli.org или на телефон 02/944 17 99, за да заявите желанието си за организиране или участие в обучение.

Попълнете анкетата от този линк

Ето как отделните класове се включиха в различни инициативи за превенция на насилието:

8 а, 9 а, 9 г, 10 в и 11 в клас – Среща разговор и тренинг с прокурор Диана Маркова 

10 а клас – „Да направим света по-добър, учейки се!“

11 б клас – „Дни на ненасилието в училище“

11 г клас – „Нарисувай карта на мястото на насилие“

12 б клас – „Не на насилието!“

12 в клас – „Да спрем насилието! Моята личност и личността на другия“

12 г клас – „Да спрем насилието! Моята личност и личността на другия“