ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Участие на ПГРТО в Деня на гражданските инициативи

На 27.04.2013г. за първи път в Плевен се проведе панаир за социално-педагогически практики и идеи в областта на гражданското образование, който бе под наслов „Дни на граждански инициативи“. Идеята за организирането на форума бе на Регионалния инспекторат по образованието.
В панаира участваха екипи от детски градини и училища от Плевенска област, които под различна форма работят активно в областта на гражданското образование. Те споделиха опита си с цел той да може да се ползва като добра практика и в други училища в региона.
Откриването на панаира за социално-педагогически практики и идеи в областта на гражданското образование бе   в 10 часа в зала „Галерия лира“ на Военния клуб с рецитал „Аз обичам България“, представен от децата от ЦДГ „Слънце“ в Плевен.

И  ПГРТО –  гр. Плевен  участва в обявения от РИО на МОМН Ден на гражданските инициативи. Училището ни има няколкогодишен опит в сферата на гражданското образование чрез разработване на проекти по социално значими проблеми, свързани както с образованието за социална справедливост, така и с цели на хилядолетието за развитие.

Нашите ученици Силви Чалъков, Калина Кирова и Кристина Върбанова се представиха с щанд в залата на ДНА – гр. Плевен, на който презентираха  своята работа в създаденото от тях сдружение МИБО – „Младежка инициативност в българското общество”.  Те бяха подготвили мултимедийна презентация за историята на сдружението и за благотворителните кампании, проведени до този момент според плана, който са изготвили. Впечатлиха посетителите със своята гражданска позиция и инициативност и с убеждението си, че гражданското образование изгражда човешкия индивид като “добър гражданин” на своята страна.

За участието си в Деня на гражданските си инициативи ПГРТО – Плевен получи поздравления от началника на РИО – Плевен г-жа Албена Тотева и грамота, връчена от г-жа Кремена Пъшева, старши експерт по обществени науки и гражданско образование .