ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ученически стипендии

Нови условия за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Всички заинтересувани – ученици и родители – да се запознаят детайлно с всеки един от посочените по-долу документи, отнасящи се до промените в начина за кандидатстване и правилата за отпускане на стипендии!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, обнародвано ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г.
В сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.