ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Състезание по творческо писане онлайн

Уважаеми ученици, имате възможността да заявите своето участие в Първото по рода си СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ ОНЛАЙН, като попълните регистрационната форма тук.

Регистрацията продължава до 26.03.2013г. Творческото писане онлайн се провежда на 30 март 2013 г. от 10,00 до 14,00 часа. В деня на провеждането на творческото писане онлайн (30 март, 10,00 часа) всеки регистриран участник получава електронно писмо на своя имейл със задачите по творческо писане за всяка възрастова група и жанр и съответно избира своята задача. Разработва темата за 4 (четири) астрономически часа и я изпраща в doc формат най-късно до 15,00 часа на обявения адрес: pisane@prosveta.bg, като именува файла със своето име и фамилия, изписани на латиница (например: eli_vladova.doc).