ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

28 ЯНУАРИ 2013 Г. Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

Във връзка с предстоящия на 27 януари 2013 г.  Национален референдум, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов определя 28 януари 2013 г. за неучебен ден за учениците от всички училища на територията на Р България.