ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кратка история на Българските военновъздушни сили

Във връзка с честванията на 100-годишнината от Балканската война 1912 година командването на ВВС и Българската авиационна асоциация предоставиха на Министерството на образованието, младежта и науката кратка история на Българските военновъздушни сили.

Тук можете да се запознаете с нея.

100 години от първия боен полет

100 г.ВВВ – І част

100 г. ВВС – ІІ част