ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Панорама на гражданското образование – Плевен

На 14 декември 2012 година в зала „Плевен“ на Областната администрация се проведе Панорама на гражданското  образование, в която активно участие взеха представители на Ученическия съвет на ПГРТО – Плевен.

Форумът бе организиран по идея на РИО-Плевен и Център „Отворено образование“ в лицето на професор Румен Вълчев, един от основоположниците на гражданското образование в България. На Панорамата присъстваха ученици от седем училища в област Плевен, техните ръководители, началниците на регионалните инспекторати по образование в страната, представители на Областната администрация и заместник-министърът на МОМН Милена Дамянова. Основна цел на събитието бе да се представят добри практики на училищата в областта на гражданското образование.