ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ново начало


Новата учебна година ще бъде открита на 17 септември от 9,30 ч.

На всички ученици, учители и родители желаем здраве,  оптимизъм, стремеж към творчество и успехи!

Нека да е спорна, ползотворна и успешна Новата учебна година!

НА ДОБЪР ЧАС!