ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

СЪОБЩЕНИЕ

И през новата 2012-2013 учебна година учениците от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване ще имат възможност да участват в извънкласни дейности по проект „УСПЕХ“ – клубове, ателиета и секции.  До 21 септември желаещите трябва да попълнят своите заявления за участие в:

Клуб „Екология” – ръководител: Диляна Петкова

Клуб„Краезнание и етнография  ” – ръководител: Биляна Тодорова

Арт – студио „Културни светове” – ръководител: Искра Иванова

Клуб „Танци без граници – ръководител: Ивелина Генова 

Ателие „Фабрика за идеи” – ръководител: Искра Траянова

Клуб „Здравословно хранене” – ръководител: Марияна Петрова

Клуб „Да успяваме заедно в колективните спортове” – ръководител: Виктория Калчева

Клуб  „Виртуално пътешествие с езика на Пушкин“ – ръководител: Мариета Тончева

 Тук можете да разгледате галерията от снимки, отразяващи дейностите на клубовете през изминалата учебна година.