ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Форум „Кариерно развитие и професионално израстване”

Образователен  форум  „Кариерно  развитие и професионално израстване“  се проведе  в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов” в Плевен. Той е част от „Дните на отворени врати“ у нас, които се провеждат в рамките на Европейската седмица на професионалните умения.  Форумът е организиран от РУО-Плевен съвместно с ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване и ЦСОП „П.Р.Славейков“.

Гости на събитието бяха  зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова,  държавният експерт  по професионално образование  Маргарита Гатева, зам.-областният управител д-р Красимир Трифонов, началникът на РУО- Плевен  Албена Тотева и старши експертът по професионално образование Емил Тодоров. Ранно кариерно ориентиране за учениците от пети до седми клас, среща на професионалните гимназии, висшите училища и бизнеса – този акцент постави заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на образователния форум.  В разговора с учениците тя подчерта колко е важен изборът на професия.

В първата част на форума  представители на АЕЦ „Козлодуй“ презентираха дейността на  централата и възможността за участие в стажантски  програми. Електромобил и мобилна лаборатория предизвикаха голям интерес сред учениците. Пред тях бяха представени и възможностите за участие в стажантски програми на Централата.

Във втората част ученици от ПГРТО – Плевен,  ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ и ЦСОП „П.Р.Славейков“  представиха  своите професии чрез демонстрации пред  ученици от основните училища и прогимназии в град Плевен.

Форумът се проведе  при засилен интерес от  училищата, подготвящи бъдещите  кандидат-гимназисти, а трите образователни институции  показаха как се работи  междуинституционално и че всеки има равен шанс в живота.

Събитието приключи с представяне на материалната база на ЦСОП „П.Р.Славейков“ и новата образователна среда в ПГ по туризъм „Ал.Константинов“ -гр.Плевен.

Comments are closed.