ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Училищен кръг на Националното състезание “ Най- добър млад готвач“

               Проведе се училищният кръг на Националното състезание “ Най- добър млад готвач“ в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен с участието на девет ученици от 11. и 12. клас, професия „Готвач“и професия „Ресторантьор“. Учениците приготвиха и презентираха студено предястие и основно ястие пред жури в следния състав: Силвия Златанова – старши учител по практическо обучение – председател и членове инженер Венета Боянова – старши учител по специални предмети и практическо обучение и Татяна Михайлова – старши учител по практическо обучение. След прецизно оценяване на приготвените и представени кулинарни изделия резултатите от училищния кръг са следните:

                 На първо място с максимален брой точки се класира Преслав Каменов Петров, ученик от 11б клас, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

На второ място се класира Емил Любомиров Александров, ученик от 11б клас, професия „Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.

На трето място се класира Зорница Бисерова Коцева, ученичка от 12а клас, професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“.

На четвърто място се класира Адриян Адриянов Огнянов от 12а клас, професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг „.

Comments are closed.