ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Учебни планове до 2019 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  2019 г.

Асистент на лекар по дентална медицина

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  2018 г.

Професия „Съдебен служител“

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  2017 г.

Професия „Ресторантьор“ 

Професия „Готвач“

Професия „Готвач“ – разширено изучаване на чужд език

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ 2017 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ  

Професия „Ресторантьор“ след VІІ класУчебен план Задължителна общообразователна подготовкаЗадължителна професионална подготовкаУчилищен учебен план

Професия „Ресторантьор“ след VІІІ клас – Учебен план  – Задължителна общообразователна подготовкаЗадължителна професионална подготовка ПОЗХРЗадължителна професионална подготовка Кетъринг, Училищен учебен план

Професия „Готвач“ след VІІІ клас – Учебен план  – Задължителна общообразователна и професионална подготовкаУчилищен учебен план

Професия „Икономист“ след VІІІ клас –Учебен план – Задължителна общообразователна подготовкаЗадължителна професионална подготовка

Професия „Икономист“, специалност „Икономика и мениджмънт“ след VІІІ клас –  Учебен план – Задължителна общообразователна подготовка и Задължителна професионална подготовка

Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ след VІІІ клас – Учебен план – Задължителна общообразователна подготовка,  Задължителна професионална подготовка

Професия „Хлебар-сладкар“, специалност „Декорация на сладкарски изделия“ след VІІІ клас–  Учебен план – Задължителна общообразователна подготовка и Задължителна професионална подготовка

Професия „Готвач“ след VІІІ клас (задочно обучение) – Учебен план – Задължителна общообразователна и професионална подготовка

Comments are closed.