ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Учебници и учебни помагала

Предлагаме Ви списъците на учебниците, по които ще се обучават учениците от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен през учебната 2023/2024 година.

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас

Comments are closed.