ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Успешно приключване на ученическите практики в ПГРТО

60 ученици от ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен приключиха успешно практиката си по проект „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и получиха своите сертификати. Те проведоха практиката си в различни фирми от ресторантьорския бизнес и    производство  на сладкарски изделия по професиите: „Ресторантьор”, „Готвач”и „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”.

Под наблюдението на 10 наставници и съвместно с наблюдаващите учители  всички ученици приключиха успешно практиката си, като отработиха 240 часа при своите работодатели по предварително изготвен график. Придобиха нови знания, умения и компетенции по изучаваните от тях професии и натрупаха опит за работа в реална работна среда и работа в екип. За успешната си изява в тези практики, училището получи благодарствени писма от работодателите.

В края на м.юли предстои да приключи практиката по проект „Ученически практики” още една група от 11 ученици, която се провежда в к.к.Златни пясъци, хотел „Изгрев”.

Comments are closed.