ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Урок по България, посветен на Васил Левски

             На 20 февруари 2020 г. от 13,30 ч. в РИМ – Плевен ученици и учители от ПГРТО – Плевен проведоха „Урок по България“, посветен на Васил Левски. Събитието е част от дейностите по проект Учебна платформа „Родолюбие 2019“ по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.  Интердисциплинарният урок за живота и делото на Апостола на свободата е и пример за иновативните подходи на преподаване и учене в гимназията ни, която от учебната 2019/2020 г.  е със статут на иновативно училище. Гости на събитието бяха: Нина Димчева и Росица Петкова – старши експерти по български език и литература и по анализ на информацията в РУО – Плевен, Васил Василев – председател на Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и председателят на Общинския комитет “Васил Левски”в Плевен Васил Копчев.

          Учениците от 10а и 8а клас, специалност Кетъринг,  с класни ръководители и учители по история и цивилизации и география и икономика Искра Иванова и Биляна Иванова представиха по интересен и увлекателен начин най-значимите моменти от живота и делото на Васил Левски. Те бяха подготвили презентации, видеофилми, поетически и музикални творби, посветени на Апостола. С емоционален и въздействащ прочит на стихотворение за Левски се включи и директорът на училището Невена Арабаджиева.

       Елвира Конова – ръководител на отдел „Връзки с обществеността и медиите“ – разказа на учениците за дейността на известния плевенски революционер и близък съратник и доверено лице на Васил Левски Данаил Попов.

         В гимназията ни по идея на учителя по история и цивилизации Биляна Иванова бе учреден клуб „Млади възрожденци“, чиито членове – ученици от 8а и 8б клас – бяха поздравени от Васил Василев – председател на Управителния съвет на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и от председателя на Общинския комитет “Васил Левски”в Плевен Васил Копчев. Те им връчиха членски книжки и подаръци – отличителен знак на всички младежи, членуващи в над 250 -те клуба “Млади възрожденци” в цялата страна.

         Клубовете “Млади възрожденци” са независима патриотична обществена организация на ученици с доброволно членство. Те се организират в училищата на територията на Република България и в българските училища извън страната. Основната им цел е утвърждаване на национално-патриотичните ценности и идеали сред учениците и съхраняване на българската идентичност и облик в Европейския съюз. Клубовете поддържат и развиват интереса на децата към българската история, литература и култура, както и към социалните дейности и спорта. Те работят в тясно сътрудничество с Общинските комитети “Васил Левски” в населеното място и са под методическото ръководство на Общобългарския комитет “Васил Левски”. Целите и задачите на клубовете “Млади възрожденци” са с възпитателен, образователен, социален, спортен и родолюбив характер.

Comments are closed.