ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Тематичен тур в РИМ – Плевен

Comments are closed.