ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Съобщение за обществено порицание

Във връзка с определение по споразумение №8/21.05.2020 г. по НОХД №285/2020 по описа на Окръжен съд Плевен на Цветослав Веселинов Тодоров, ученик от Х клас, е наложено наказание „Обществено порицание”, което да се изпълни чрез публикуването му на интернет страницата на училището. 

Comments are closed.